Oslo S-Ljan: Helt stengt

Oslo S-Ljan er stengt for togtrafikk. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Linje L2: Vi henviser til Ruter buss 81 mellom Oslo S (Tollboden) og Hauketo. | Togbilletten er gyldig på Ruters busser. | Linje L21 og L22: Busspendel mellom Oslo S og Ski | Vi henviser til øvrige tog som kjører mellom Stabekk og Oslo S | Linje R20 erstattes med buss.