Kambo-Moss: Saktekjøring opphevet

Kambo-Moss: Togene kjører med normal hastighet.