Moss: Saktekjøring opphevet

Moss: Togene kjører med normal hastighet.