Tangen-Stange: Saktekjøring opphevet

Tangen-Stange: Togene kjører med normal hastighet.