Leirsund-Frogner: Saktekjøring opphevet

Leirsund-Frogner: Togene kjører med normal hastighet.