Trengereid-Vaksdal: Saktekjøring opphevet

Trengereid-Vaksdal: Togene kjører med normal hastighet.