Steinberg: Saktekjøring opphevet

Steinberg: Togene kjører med normal hastighet.