Oslo S-Lillestrøm: Saktekjøring opphevet

Oslo S-Lillestrøm: Togene kjører med normal hastighet.