2756 (17.01.2020): Ikke innstilt likevel

Linje L2 (2756, 17.01.2020) fra Ski kl 17:42 til Høvik kl 18:33 kjører som normalt.