Stanghelle-Dale: Saktekjøring opphevet

Stanghelle-Dale: Togene kjører med normal hastighet.