Langhus: Saktekjøring opphevet

Langhus: Togene kjører med normal hastighet.