Eidsvoll-Eidsvoll Verk: Saktekjøring opphevet

Eidsvoll-Eidsvoll Verk: Togene kjører med normal hastighet.