Heggedal-Asker: Saktekjøring opphevet

Heggedal-Asker: Togene kjører med normal hastighet.