Audnedal-Marnardal: Saktekjøring opphevet

Audnedal-Marnardal: Togene kjører med normal hastighet.