Lørenskog-Grorud: Saktekjøring opphevet

Lørenskog-Grorud: Togene kjører med normal hastighet.