Sonsveien-Moss: Saktekjøring opphevet

Sonsveien-Moss: Togene kjører med normal hastighet.