Kråkstad-Ski: Åpnet for trafikk (var helt stengt)

Kråkstad-Ski er åpnet for togtrafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.