Oslo S: Plattform stengt

Oslo S: Plattform 10 er ikke i bruk. Vær oppmerksom på at det kan bli sporendringer.