Drammen-Sande: Saktekjøring

Drammen-Sande: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser.