Nisterud - Nordagutu: Saktekjøring

Nisterud - Nordagutu: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Årsak: Feil på sporet. Du må regne med forsinkelser.