3129 (22.06.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Tog 3129, 22.06.2018 fra Skeiane kl 11:57 til Stavanger kl 12:15 er innstilt.