3123 (22.06.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Tog 3123, 22.06.2018 fra Skeiane kl 10:27 til Stavanger kl 10:45 er innstilt.