2246 (21.06.2018): Endret kjøretrase

Linje L1 (2246, 21.06.2018) fra Spikkestad kl 15:16 til Lillestrøm kl 16:40 har fått endret kjøretrase mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsak: Toget er forsinket. Toget kjører direkte Oslo S-Lillestrøm via Romeriksporten og stopper ikke på stasjoner mellom Oslo S og Lillestrøm (Hovedbanen). Vennligst benytt neste tog.