2756 (16.04.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Linje L2 (2756, 16.04.2018) fra Ski kl 17:42 til Stabekk kl 18:29 er innstilt mellom Oslo S og Stabekk. Vennligst benytt andre tog på strekningen.