2754 (16.04.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Linje L2 (2754, 16.04.2018) fra Ski kl 17:12 til Stabekk kl 17:59 er innstilt mellom Oslo S og Stabekk. Vennligst benytt andre tog på strekningen.