2753 (16.04.2018): Innstilt (helt eller delvis)

Linje L2 (2753, 16.04.2018) fra Stabekk kl 17:49 til Ski kl 18:39 er innstilt mellom Stabekk og Oslo S. Vennligst benytt andre tog på strekningen.