Tømmerhistorien på Krøderbanen

Lørdag 14. september 2019

Toemmerrampa paa KloeftefossTømmerrampa. Foto: Henrik B. Backer.Som en del av kulturminnedagene vil vi markere den viktige betydningen tømmeret har hatt for Krøderbanen.

Denne dagen vil vi også ha offisiell åpning av tømmerrampa på Kløftefoss som ble ferdig restaurert i år. Du kan få oppleve hvordan tømmeret ble lastet med hest og transportert med damptog på jernbanen.

På Krødersaga vil vi vise hvordan tømmeret ble bearbeidet og formet. Saga er tatt vare på og alle maskiner fungerer slik som de gjorde før i tiden, her vil du bli tatt med tilbake i tid og oppleve noe av hvordan det var å jobbe på en sag.

Det blir også kjøring av veterantog mellom Kløftefoss og Krøderen.

 

Programmet for dagen er som følger:

      10.00  -  Fremmøte på Kløftefoss stasjon. Det er godt med parkeringsplasser i nærheten av
                      stasjonen

      10.15  -  Offisiell åpning av den restaurerte tømmerrampa

      10.45  -  Demonstrasjon av tømmerlasting på stakevogn ved bruk av tømmerrampa

      11.30  -  Tømmertog med damplokomotiv har avgang fra Kløftefoss. De fremmøtte kjøres med
                      eget veterantog fra Kløftefoss til Krøderen kl. 12.00

      11.40  -  Overrekking av Krøderbanens hederspris

      12.00  -  Veterantog til Krøderen har avgang fra Kløftefoss. Alle passasjerer reiser gratis til  
                      Krøderen og tilbake denne dagen

      12.15  -  Veterantoget ankommer Krøderen stasjon

      12.30  -  Alle samles ved Krødersaga og tar imot tømmertoget som ankommer i havnesporet

      12.50  -  Demonstrasjon av Krødersaga i drift. Tømmer blir tatt inn med kjerraten og deretter
                      kappet til plank

      Ca 13.30 -14.00 -  Veterantoget har avgang fra Krøderen stasjon og kjører tilbake til Kløftefoss

Plakat for dagen kan lastes ned her.

 

Ulka og hest i havnesporetDamplokomtivet "Ulka" og hest i havnesporet. Foto: Krøderbanen.


Et kulturminne som bidrar til kunnskap om tømmerdrift

Det fortelles at i mellomkrigstida og også etter krigen, helt opp til 1950-tallet, var det stor tømmerdrift fra omliggende skoger til Kløftefoss. Både tømmer og ved ble lastet opp ved bruk av tømmerramper her. Og utallige tømmertog ble så kjørt herfra til treforedlingsbedrifter langs Drammensvassdraget.

På Kløftefoss ble det like etter 1930 bygd tre ramper for lasting av tømmer. To av disse ble revet på 1960-tallet og kun én ble stående igjen. Denne har de siste årene «råtnet på rot». Sporadisk er den benyttet til demonstrasjon for å vise hvordan tømmerlass ble kjørt opp på tømmerrampa, lesset av og stokkene rullet ned på Krøderbanens stakevogner (tømmervogner). Men den gamle tømmerrampa ble etter hvert i så dårlig forfatning at dette måtte opphøre.

Arbeid på KroedersagaArbeid på Krødersaga. Foto: Krøderbanen.

Restaureringen av tømmerrampa

Vinteren 2018/2019 tok Krøderbanens Venner på seg oppgaven med å søke penger til restaurering av dette gamle kulturminnet. Dette var etter anmodning fra Stiftelsen Krøderbanen. Det viste seg, ikke overraskende, at det var nødvendig å skifte ut alt treverket. En lokal byggmester påtok seg å utføre arbeidet. Det er benyttet materialer i samme dimensjoner som de gamle. Bit for bit ble materialene byttet til alt var skiftet ut. Og prosjektet må en vel si at en har lykkes med!

Følgende institusjoner har bidratt: Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI, Buskerud fylkeskommune og Modum Sparebank. Krøderbanens Venner har også gitt en betydelig gave for at prosjektet skulle bli fullfinansiert.

Vi ønsker alle velkommen til et spennende og lærerikt arrangement på lørdag!

 

Sist oppdatert 08.09.2019