Frivillighetens dag på Krøderen stasjon

frivillighetenss aar logo


Søndag 28. august 2022
er det sesongavslutning på Krøderbanen, og vi markerer Frivillighetens dag på Krøderen stasjon. Kom og se hva frivillige foreninger i Krødsherad har å tilby! Det vil også være et loppemarked på stasjonen. Arrangementene vil være åpne fra kl. 10.30 til 15.00.

Krøderbanen selv vil ha spesiell oppmerksomhet rundt den ferdigstilte restaureringen av damplokomotiv nr. 225 og vogner som er under restaurering.

Damplok 225 kroderen


Følgende organisasjoner deltar

Krødsherad hagelag. Hagelaget tilbyr også produkter fra markens grøde

Krødsherad Røde Kors

Krødsherad historielag

-  Veteranbussforeningen i Vikersund

Frivilligsentralen i Krødsherad

Krøderbanens venner

Flere organisasjoner kan komme til.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Buskerudmuseet, avd. Krøderbanen, og Frivilligsentralen i Krødsherad, og er en del av den nasjonale markeringen av Frivillighetens år 2022.

Denne søndagen arrangeres også rundturene Tog, båt og eventyr og Båt og tog. På begge disse turene vil du kunne få med deg aktivitetene på Krøderen stasjon under oppholdet der.

Sist oppdatert 23.08.2022