Velkommen til NJK Reiser!

NJK Reiser er en aktivitetsavdeling som arrangerer og koordinerer turer i regi av klubben.

Jubileumstoget Hjerkinn september 2021Dovrebanens jubileumstog på Hjerkinn 19. september 2021. Foto: Åge Lybekbråten


Her er noe av det vi planlegger for 2022

• Søndag 24. april: Årsmøtetur
Togtur til NJKs årsmøte, sted blir avgjort senere.

• Lørdag 25. juni: Solørbanen Rundt
Oslo-Kongsvinger-Elverum-Hamar-Oslo, med damplok Kongsvinger-Elverum-Hamar. Toget møter Jernbanemuseets damplok Caroline med karettoget på Elverum. 1 ½ times opphold før toget fortsetter til Hamar.

• Lørdag 27. august: Krøderbanen 150 år
Jubileumstur Nordmarka Rundt Oslo-Roa-Hønefoss-Vikersund-Drammen-Oslo, med avstikker Vikersund-Krøderen og tilbake. Damplok på Krøderbanen og jubileumsarrangement på Krøderen stasjon.

• Lørdag 10. og søndag 11. september: Høyfjellstur til Finse
Lørdag: Oslo-Roa-Hønefoss-Ål-Finse. 1 ½ times opphold på Finse med besøk på Rallarmuseet. Retur til Ål og overnatting på hotell. Strekningen Hønefoss-Ål kjøres med damplok.
Søndag: Retur Ål-Hønefoss-Drammen-Oslo. Strekningen Ål-Hønefoss kjøres med damplok.

Vi planlegger også turer med Jernbanemuseets stålvogntog i samarbeid med Jernbanemuseets venner, nærmere informasjon kommer.

Med forbehold om endringer. Informasjon om billettkjøp og øvrige detaljer vil bli annonsert i god tid. Merk at forhåndsbestilling av plasser ikke vil være mulig.

Les om våre tidligere arrangementer her.