annonse

 

NJK-prosjekter i Trøndelag

Her presenteres prosjekter vi er i gang med, eller skal i gang med. Dugnadsvirksomheten i Trøndelag begynte på slutten av 1970-tallet, ved å bevare endel lokalt historisk jernbanemateriell fra Trøndelag både ved Marienborg og på Støren. I 2004 ble Verkstedgruppe Trøndelag etablert, for å skille dugnadsaktivitetene fra lokalavdelingen. 

Di 3.603

Verkstedgruppen har etter søknad fått disponert Di 3.603 fra Norsk Jernbanemuseum som er eier. Loket skal ikke restaureres til driftsmessig stand, men vil bli gitt et kosmetisk løft. Tanken er å ha dette utstilt på Støren i front av vognstammen som står lagret der. På lengre sikt håper vi å finne en plass til loket i Trondheimsområdet hvor det kan stå permanent utstilt. Dette er et stort prosjekt som er i startgropa, og alle som vil er velkomne til å bidra. 

For de som ønsker å støtte prosjektet kan man enten overføre til vår bankkonto, eller via Vipps til 88408. Merk beløpet med "Di 3.603". 

IMG 1356 800x600

Maling av lagervogner

Verkstedgruppen er i gang med å gi lagervognene våre et strøk maling slik at de skal se mer presentable ut. Dette er en jobb som gir resultater med en gang. Først ut var vår nye verkstedvogn, to vogner til gjenstår før dette er fullført.

PB050066

Rydding og systematisering av delelageret.

Gjennom mange år er det samlet et stort antall deler til materiell av type Di 3, Di 2, Skd, motorvogner mm. Dette fyller tre store godsvogner, og det er et stort behov for å gå gjennom dette og skaffe en oversikt slik at delene kan kommer til nytte. Dette er et stort stykke arbeid som vi er godt i gang med. Verkstedgruppe vil gjøre lageret tilgjengelig ved å dele en oversikt som viser det vi har, og hvor det er lagret. 

13043503 1025991407466574 498256296405064564 n