Vikersund

Vikersund ligger ca. 80 km fra Oslo og ca. 40 km fra Drammen. Fra Drammen kjøres retning Kongsberg. Fra Mjøndalen benyttes Rv 35 til Vikersund. Normal kjøretid fra Oslo til Vikersund er ca. 1 time og 20 minutter, fra Drammen ca. 45 minutter.

Kommer fra:

Krøderen

Krøderen ligger ca. 105 km fra Oslo og ca. 65 km fra Drammen. Fra Vikersund benyttes Rv 280 til Krøderen. Langs samme vei ligger de øvrige stasjonene langs banen (Sysle, Snarum og Kløftefoss). Alternativ rute til Krøderen går fra Sandvika via Hønefoss. Ta av til Rv 280 retning Vikersund ved Hamremoen. Normal kjøretid fra Oslo til Krøderen er ca. 1 time og 40 minutter, fra Drammen ca. 1 time og 5 minutter.

Merk at veibeskrivelsen under vil angi rute via Hønefoss hvis man søker f.eks. fra Oslo, siden det er litt kortere. Ønskes rute via Drammen kan du angi søk fra Asker.

Kommer fra: