Velkommen til Norsk Museumstog!

NMT Ask getolNMTs veterantog i nærheten av Ask i Ringerike. Foto: Getol.

Avlysning av turer i 2020

Historiske togreiser AS må dessverre meddele at høstens turer avlyses pga. kravene til smittevern ifht. den Covid 19 pandemien vi er inne i. Vårt materiell gjør det ikke mulig å opprettholde kravet til minimum en meters avstand. Vi vil selvfølgelig refundere eventuelle innbetalinger for høstens turer og gavekort vil kunne brukes i 2021. Vi lover å være tilbake neste år med et spennende turopplegg både vår og høst.

Norsk Museusmtog (NMT) er en driftsavdeling i Norsk Jernbaneklubb. Vi står for kjøring av historiske tog på det nasjonale jernbanenettet. Framføringen skjer på første klasse med spisevogn, barvogn og salongvogner, og er innrettet med et tilbud for de som vil ha en spesiell opplevelse. De reisende får utsøkt servering i flotte omgivelser, fullt på høyde med hva man forbinder med kjente luksuriøse tog i utlandet. All servering besørges av restaurant Sult, og tilbudet omfatter både turer Nordmarka rundt og på Bergensbanen, men også charterturer på nærmere avtalte strekninger. Togene framføres i samarbeid med Norsk jernbanemuseum, og markedsføres under navnet Historiske Togreiser.

Ønsker du å bli med på en Kulinarisk togreise?

Nyte en bedre middag i spisevogn fra 1926 mens vakre Norge passerer utenfor vinduene?