Modelljernbaner for de yngste

Siden en stor del av de besøkende på messen vår er barnefamilier, prøver vi å ha en del å vise frem til de yngste i familien. Her får barna mulighet til å kjøre tog selv, bygge sin egen modelljerbane eller kanskje se hvordan man kan lage en modelljernbane med Lego-tog. Her kunne ungene også treffe en gammel kjenning i toget Thomas og vennene hans.

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Lego tog. Foto: Bjørn Totland

her kan ungene bygge selv. Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Lego-gutta på vakt. Foto: Bjørn Totland

Thomas togene. Et spennende anlegg kan lages med forholdsvis enkle midler. Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland

Foto: Bjørn Totland