Onsdag 24.06.2009 var det mange av NJK Bergen sine medlemmer som hadde trosset finværet for å delta et kurs for digital modelljernbane. To deltakere hadde tatt den lange veien fra Voss for å delta. Dette kurset tok for seg en del av mulighetene innenfor DCC og bruk av en del verktøy for å forenkle programmering etc

Kursholder Jarle Hansen messer... mens medlemmene følger nøye med !


Her finner du hele kurset

Til høsten tar vi sikte på å gjennomføre en praktisk øvelse der vi bygger om et lokomotiv uten nem-kontakt med dekoder.