Salongvogn Ao 950

Salongvogn Ao 2c 950 ble levert til Bergensbanens åpning i 1909. Den har 2 kupéer i hver ende med plass til 6 passasjerer i hver kupé. I midten av vognen en stor salong med 10 plasser. Totalt 34 plasser.

Vognen var Dronning Mauds favorittvogn på hennes mange reiser fra Christiania/Oslo og til Bergen, på vei til England.

alt          alt


Vogn Ao 990

1.klasse vogn Ao 990 ble levert til Bergensbanen i 1912. Rett etter krigen ble vognens innredning modernisert til den innredning vognen har idag. Vognen har 2 x 18 sitteplasser i 2 åpne kupéer, totalt 36 sitteplasser.

         

 

Vogn AEo 561

AEo 561 ble levert som 3.klassevogn til NSB i 1915. Vognen er av NMT ombygget til salongvogn med serveringsavdeling, og ble tatt i bruk i 2016. Forbilder for ombygningen har vært 1. klassevognene 706 og 707 levert til Raumabanen i 1926, og 1.klassevogn Ao 990 levert til Bergensbanen i 1912. Vognen har 17 plasser på 1.klasse og 12 i serveringsavdeling.

 

AEo 561 innvielse Oslo S 10.10.2014

sult sept 0526 liten

sult sept 0560 liten


Vogn Eo 119                                                         

Spisevogn Eo 119 ble levert i 1926 og har vært brukt over hele jernbanenettet i Norge. Den var også siste spisevogn i tre som var i bruk. Den ble tatt ut av drift i 1973 etter å ha vært brukt siste årene på Nordlandsbanen.

Vognen har 10 bord med 4 plasser, totalt 40 plasser. I slutten av 1950 årene ble kokskomfyr og isskap skiftet ut med gasskomfyr og elektriske kjøleskap. Vognen har vært gjennom en omfattende restaurering og siste anskaffelse er reproduksjon av originale stoler fra 1926.

Spisevogn 119                Spisevogn 119 interiør

 

Vogn BEo 18143

Den ble opprinnelig bygget som personvogn i 1937, og ble ombygget av NMT og tatt i bruk som spisevogn i 2009, ut fra moderne krav til godkjent kjøkken for restaurantvirksomhet.
18143 brukes normalt sammen med spisevogn Eo 119. Den har totalt 22 sitteplasser i spiseavdeling. I tillegg har vognen 3 kupéer med totalt 18 sitteplasser på 2. klasse.

Spisevogn 18143               Spisevogn 18143


Vogn F 1025

Vogn F 1025 ble levert som en vogn med dampkjele for levering av damp for oppvarming av vogner i tog. Opprinnelig litera (typebetegnelse) var Fd 1025. Vognen ble bygget i 1923 for den da private Norsk Hovedjernbane - Oslo Ø - Eidsvoll. Da det ble elektrisk drift på strekningen Oslo Ø - Lillestrøm i 1927 ble vognen benyttet på denne strekningen. Mellom Oslo Ø og Lillestrøm brukte man elektriske lokomotiver og videre fra Lillestrøm ble det benyttet damplok. Med denne vognen i toget kunne man varme toget med damp hele veien.

I 1967 var behovet for damp til oppvarming av vogner i tog borte og vognen ble tatt inn for ombygning til vanlig konduktørvogn, og dampkjele, kullbakser og vanntanker tatt ut.

Vognen er nå ferdig restaurert og klar for bruk i Norsk Museumstog sine tog. Vognen ble tatt i bruk sommeren 2016.

 

Konduktørvogn F 1025 Grorud 22.12.2015


Vogn Fde 19003

I begynnelen av jernbanedriften var varme i toget damp fra lokomotivet. Senere ble dette endret til elektrisk varme og med 1000 volt spenning. I tiden da det fortsatt ble brukt damplokomotiver og elektriske lokomotiver om hverandre ble det behov for å sikre elektrisk strømforsyning også på de strekninger hvor det ble benyttet damplok.

Vogn Fde 19003 er en slik vogn - og inne i vognen står et lite kraftverk som leverer 1000 volt elektrisk spenning for oppvarming av vogner i toget. Kraftverket i Fde 19003 består av en Deutz luftkjølt 6-sylindret rekkemotor koblet opp mot en liten generator som leverer 1000 volt 50 Hz og 50 kW.

Dette er ikke mye strøm, men rekker for Norsk Museumstog for drift av spisevogner, lading av lys/batterier og litt varme. Vognen er i bruk når vi benytter damplokomotiv i våre tog.

Vognen er opprinnelig bygget i Tyskland i 1942 og var da i bruk som en vanlig lukket godsvogn. Vognen ble igjen i Norge etter krigen. I 1964 ble det behov for elektrisk oppvarming av togene på sidelinjen Nelaug - Arendal til Sørlandsbanen og vognen ble bygget om til en dieselgeneratorvogn. Vogntypen som hadde en dieselgenerator for levering av strøm ble Norge kalt finkevogner.

 

Dieselgeneratorvogn Fde 19903