Co3b  85
3-klassevogn fra Norsk Hoved-Jernbane

Co 85

Litra (type) Co3b
Nummer 85
Byggeår 1916
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til Norsk Hoved-Jernbane
I ordinær trafikk til 1969
Nåværende eier Norsk Jernbanemuseum
Lengde over buffere 19,80 m
Vognvekt 31,5 tonn
Sitteplasser 3 kl. 76 + 3 klappseter
Co-85-tegning-s
Co 85 Hamar 1977
Co-85 02-s Endeparti
Co-85 03-s Interiør
Co-85 04-s Interiør
Co-85 05-s Interiør endegang

Vogn 85 ble levert fra Strømmens Værksted i 1916 til Norsk Hoved-Jernbane (Hovedbanen), sammen med de identiske vognene 84 og 86. Vognene ble bygget som åpne midtgangsvogner med høyryggede benker, store vinduer og ett toalett i hver ende. De ble levert med elektrisk belysning, og var dermed de første 3-klassevogner ved Hovedbanen med dette.
Hovedbanens personvogner skilte seg utseendemessig fra NSBs vogner ved sine store, åpne endeplattformer med avrundet tak, og det karakteristisk fremhevede vindusparti med langsgående lister.

I 1926 ble Hovedbanen overtatt av NSB, og vognen ble tatt i bruk i lokaltog i Osloområdet. Noen få år senere ble det ene av toalettene fjernet for å lage plass for barnevogner og bagasje. I dette rommet ble det satt inn tre klappseter. Bortsett fra dette gikk vognen nesten uforandret i hele sin driftstid.

I 1968 tok A/L Hølandsbanen initiativ til å bevare noen vogner som skulle kunne brukes til kjøring av veterantog på det nasjonale jernbanenettet. Året etter ble vogn 85 sammen med noen andre vogner valgt ut for dette formålet, og overlatt til Jernbanemuséet.
Norsk Jernbaneklubb ble stiftet omtrent samtidig, og fikk overta ansvaret for vognen i 1971.

Vogn 85 stod hensatt i noen år, men ble på midten av 1970-tallet benyttet til en del filminnspillinger og utfluktsarrangementer. Fra 1977 har den vært i bruk på Krøderbanen. 

----------