C3a  102
3-klassevogn fra Valdresbanen

C 102

C 102 Vogn 102 ble tatt ut av bruk på midten av 1960-tallet, og plassert på NSBs verksted Grorud. Den hadde da nummer 240.
Etter initiativ fra noen medlemmer av Urskog-Hølandsbanen ble vognen overtatt av Jernbanemuseet i 1967.
C 102 Den ene kupéen var ombygget til konduktøravdeling.
C 102 Den andre kupéen var lite endret siden vognen var ny.
C 102 Etter at jernbanemuseet overtok vognen ble den flyttet til Hamar.
C 102 Under lagringen på Hamar ble vognen dessverre utsatt for hærverk.
C 102 I 1970 fikk Norsk Jernbaneklubb disponere vognen. Den fikk da en enkel utvendig oppussing. Samtidig ble konduktørrommet bygget tilbake til sitteavdeling, og vognen fikk igjen sitt opprinnelige nummer.
C 102 I 1976 fikk Norsk Jernbaneklubb disponere et rom i den gamle transformatorstasjonen på Tøyen i Oslo. Vogn 102 ble satt inn for en grundig restaurering, hvor blant annet ytterpanelen ble demontert.
C 102 Det viste seg at stenderverket i vognkassen hadde store råteskader, og mye måtte fornyes.
C 102 I 1988 var restaureringen ferdig, og vognen fremstår praktisk talt slik den så ut ved leveransen.
C 102 Kupéen som var konduktøravdeling etter restaurering tilbake til opprinnelig utførelse.
C-102 02-s Trebenker og todelte vinduer var vanlig i tiden rundt 1900.
C 102 Toalettrommet er plassert mellom kupéene midt i vognen og er spartansk utstyrt.
C 102 Renhold er viktig.
C 102 Vogn 102 brukes vanligvis til små chartertog og ved spesielle arrangementer. Her sammen med CF 686, trukket av lokomotiv nr. 11.
C 102 På vei ut fra Krøderen stasjon.