Skd 215  104
Skinnetraktor

Skd 215 104

Type Skd 215
Nummer 104
Byggeår 1950
Fabrikant Drewry Car
Levert til NSB Narvik Distrikt
I ordinær trafikk til 1972
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Akselanordning C
Lengde over buffere 8,17 m
Vekt i driftsklar stand 28,2 tonn
Motor Gardner 8 L 3
Motoreffekt 158 kW (ca 204 HK)
Største kjørehastighet 45 km/t
Merknad Under reparasjon
Skd 215 104 Halden 1967
Skd 215 104 Halden 1970
Skd 215 104 Vst. Grorud 1970
Skd 215 104 Lillehammer 1981
Skd 215 104 Krøderen 1987
Skinnetraktorene av type 215 ble levert i to eksemplarer fra Drewry Car i England til NSB Narvik distrikt i 1950, og er en typisk britisk konstruksjon.
I Narvik viste traktorene seg ganske fort å være for små for oppgavene. De ble derfor sendt sørover, og ble i mange år brukt i Fredrikstad og Halden.
 
Drifts- og vedlikeholdsmesig er det en ulempe å ha noen få lokomotiver som avviker sterkt fra alt annet materiell man har, NSB var derfor interessert i å bli kvitt dem. I 1972 ble 215 105 solgt til Mesna Kartongfabrikk i Lillehammer, men underveis dit havarerte den. 215 104 ble derfor satt i stand og sendt til Lillehammer i stedet, mens 215 105 ble behold av Mesna Kartongfabrikk som reservedeler.
 
Etter at driften ved Mesna Kartongfabrikk opphørte fikk Norsk Jernbaneklubb overta 215 104 i 1988. Traktoren er riktignok en parentes i norsk jernbanehistorie, men den har stor trekkraft og ble vurdert som et godt supplement i tilfelle damplokomotivene måtte erstattes med diesellokomotiv i togene på Krøderbanen.
I årene 1988 og 1989 ble traktoren bruk mye på Krøderbanen, både til selvstendig togfremføring og som hjelpelokomotiv ved store tog.
 
Skd 215 104 er for tiden hensatt på Kløftefoss på Krøderbanen med motorskade. Reparasjon og oppussing er i gang.

 

----------