Type 21e  nr. 207
Lett universallokomotiv

21e 207

Type 21e
Nummer 207
Byggeår 1909
Fabrikant Hamar Jernstøberi
Levert til NSB Krøderbanen
I ordinær trafikk til 1971
Nåværende eier Norsk Jernbanemuseum
Akselanordning 1'C
Drivhjuldiameter 1445 mm
Lengde over buffere 14,4 m
Maskinytelse 405 kW (550 HK)
Sylinderdiameter 432 mm
Sylinderslaglengde 610 mm
Kjelovertrykk 12 kg/cm2
Heteflate 63,4 m2
Overheteflate 16,3 m2
Ristflate 1,26 m2
Vannbeholdning 7,7 tonn
Kullbeholdning 3,0 tonn
Vekt i driftsklar stand 61,9 tonn
Største kjørehastighet 60 km/t
Merknad Hensatt
21e 207 Hønefoss 1909
21e 207 Kløftefoss ca. 1910
21e 207 Svene 1970
21e 207 Svene 1970
21e 207 Spiten 1970
21e 207 Kongsberg 1970
21e 207 Drammen 1971
21e 207 Hamar 1971
Lokomotivtype 21 er et lett universallokomotiv for mindre person- og godstog. Typen ble utviklet fra de foregående type 11 og 15, og fra 1891 til 1919 ble det tilsammen bygget 70 eksemplarer av disse loktypene.
 
Som de fleste loktyper på denne tiden ble typene 11, 15 og 21a bygget som våtdamplokomotiver med compoundmaskineri. Fra 1909 ble type 21b levert med overheterkjel og tvillingmaskineri. Senere ble mange av de eldre lokene bygget om tilsvarende.
 
Selv om lokene hadde begrenset trekkraft og hastighet var de meget anvendelige, da de på grunn av sin lave vekt også kunne kjøres på sidebaner som som ikke tålte større og tyngre lokomotiver. De tre siste damplokomotivene som ble utrangert fra NSB var av type 21, og noen lok av typen oppnådde å tilbakelegge over 2 millioner kilometer i sin driftstid.
 
Lokomotiv 207 ble bygget som 21a-lok og levert til NSB, Drammen Distrikt i 1909. Dette loket var det siste av type 21 som ble levert som compound-våtdamplok, senere samme år ble de første eksemplarene av den forbedrede type 21b levert. Det var det økede lokomotivbehovet i forbindelse med ombyggingen av Krøderbanen fra smal til normal sporvidde som var foranledningen til at loket ble bestilt, men loket ble nok brukt om hverandre med de øvrige lokene av samme type i distriktet.
 
I 1923 ble lok 207 ombygget med overheterkjel maken til kjelen på type 21b, men det beholdt sitt compundmaskineri med flatsleider. Loket fikk derfor ny typebetegnelse 21d.
 
Allerede i 1929 ble loket ombygget på nytt, nå ble maskineriet gjort om til tvillingmaskineri med rundsleider, og typebetegnelsen ble 21e.
Flatsleider har alltid utvendig innstrømning mens det vanlige ved rundsleider er innvendig innstrømning. Sleidstyringen må derfor være forskjellig for flat- og rundsleider. Ved ombyggingen til type 21e ble imidlertid den opprinnelige sleidstyringen for de gamle flatsleidene beholdt. Lok 207 og de øvrige lokene som ble ombygget på denne måten fikk derfor spesielle sleider med utvendig innstrømning.
 
Lokomotiv 207 tilhørte Drammen distrikt i hele sin driftstid, og endte til slutt opp med å trekke pukktog fra Svene pukkverk til Kongsberg. Det ble som ett av de tre siste damplokomotivene ved NSB utrangert 22/6-1971, og ble da overført til Norsk Jernbanemuseum. Etter en tid fikk NJK disponere loket ved en disposisjonsavtale med museet.
 
Lok 207 har ikke vært i bruk etter 1971, og er for tiden hensatt i en av Krøderbanens lagerhaller.

 

----------