Type 21b  nr. 225
Lett universallokomotiv

21b 225

Type 21b
Nummer 225
Byggeår 1911
Fabrikant Thunes Mek. Verksted
Levert til NSB Smaalensbanen
I ordinær trafikk til 1970
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Akselanordning 1'C
Drivhjuldiameter 1445 mm
Lengde over buffere 14,4 m
Maskinytelse 405 kW (550 HK)
Sylinderdiameter 432 mm
Sylinderslaglengde 610 mm
Kjelovertrykk 12 kg/cm2
Heteflate 63,4 m2
Overheteflate 16,3 m2
Ristflate 1,26 m2
Vannbeholdning 7,7 tonn
Kullbeholdning 3,0 tonn
Vekt i driftsklar stand 59,1 tonn
Største kjørehastighet 60 km/t
Merknad Under reparasjon
21b 225 Flesberg 1970
21b 225 Krøderen 1992
21b 225 Kongsberg 2004
21b 225 Snørydding mellom Kløftefoss og Krøderen påsken 2009
21b 225 Flere bilder av lokomotiv 225
Lokomotivtype 21 er et lett universallokomotiv for mindre person- og godstog. Typen ble utviklet fra de foregående type 11 og 15, og fra 1891 til 1919 ble det tilsammen bygget 70 eksemplarer av disse lokomotivtypene.
 
Som de fleste loktyper på denne tiden ble typene 11, 15 og 21a bygget som våtdamplokomotiver med compoundmaskineri. Fra 1909 ble type 21b levert med overheterkjel og tvillingmaskineri. Senere ble mange av de eldre lokene bygget om tilsvarende.
 
Selv om lokomotivene hadde begrenset trekkraft og hastighet var de meget anvendelige, da de på grunn av sin lave vekt også kunne kjøres på sidebaner hvor større og tyngre lokomotiver ikke kunne brukes. De tre siste damplokomotivene som ble utrangert fra NSB var av type 21, og noen lokomotiver av typen oppnådde å tilbakelegge over 2 millioner kilometer i sin driftstid.
 
Lokomotiv 225 ble levert til Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1911, men ble i 1929 overført til Drammen distrikt. Der ble lokomotivet brukt på alle banestrekninger, og endte opp med å trekke pukktog fra Svene pukkverk til Kongsberg.
 
225 ble utrangert fra NSB 22/10-1970, og ble fraktet til Grorud i Oslo for opphugging. Etter en andelsaksjon blant NJKs medlemmer ble lokomotivet kjøpt av NJK.
I 1974 ble restaurering påbegynt i den gamle lokomotivstallen i Drammen, men arbeidet ble brått avbrutt da lokomotivstallen brant ned til grunnen høsten 1976. Lokomotivet kunne imidlertid reddes, det ble flyttet til Oslo, og ble i de følgende årene ble det satt i stand og samtidig restaurert tilbake til tilnærmet leveranseutseende. I 1982 var lokomotiv 225 igjen kjøreklart, og ble brukt ved feiringen av Smaalensbanens 100-års jubileum.
 
Fra 1982 til 1995 ble lokomotiv 225 brukt på Krøderbanen, og i enkelte tilfeller ved filminnspillinger og andre spesialarrangementer andre steder i Østlandsområdet.
Etter å ha stått hensatt siden 1995 ble det igjen tatt i bruk på Krøderbanen i 2009. Lokomotivet er for tiden dessverre ikke kjøreklart, men står i Krøderbanens verksted for reparasjonsarbeider.

 

----------