M1  10394
Grusvogn

M1 10394

Litra (type) M1
Nummer 10394
Byggeår 1915
Fabrikant
Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB Rørosbanen
I ordinær trafikk til 1978
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 8,31 m
Vognvekt 5,89 tonn
Lasteflate 15,9 m2
Rominnhold 4,9 m3
Lasteevne 11,0 tonn
Merknad Hensatt
M1 10394 ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1915 til Rørosbanen.
Det er en grusvogn av standardtype, beregnet for transport av grus og masse til anlegg og vedlikehold av jernbanen. Den kan også brukes til alle typer løsgods som kull, malm, stein, skifer og byggematerialer.
 
Vogn 10394 ble levert til den smalsporede Rørosbanen i en serie på 30 grusvogner, og hadde opprinnelig nummer 3046. Vognene var bygget som alminnelige normalsporede grusvogner, men ble ved leveransen montert med hjulaksler for smal sporvidde. De ble benyttet under omleggingen av Størenbanen til normalspor i forbindelse med Dovrebanens fremføring til Trondheim. Etter at dette anlegget var fullført ble vogn 3046 bygget om til normalspor og fikk sitt nåværende nummer. Det opprinnelige nummeret kan imildertid fortsatt sees på vognrammen.
Etter ombyggingen gikk vognen praktisk talt uendret hele sin driftstid. Den ble først utrangert i 1978, og var da stasjonert på Lillestrøm.
 
Norsk Jernbaneklubb overtok vognen ved utrangering i 1978. Den er nå lagret på Krøderbanen i påvente av istandsetting.
 
 
 
 
----------