Nytt liv på Sysle stasjon

I 2008 ble det bestemt å gjenoppbygge spor 1 samt mellomplattformen på Sysle stasjon. Baneteknikk utførte arbeidet med å bygge sporet og Krøderbanens egne folk bygde plattformen, og hele anlegget sto ferdig til årets sesong. Utgiftene kom på ca. 2 mill. kroner, og dette ble finansiert av Krøderbanen med tilskudd av verneplanmidler. Den offisielle innvielsen av spor 1 og plattformen skjedde på årets første kjøresøndag 26. juni. Ole Martin Kristiansen, styreleder i Kunstnerdalen kulturmuseum, erklærte sporet og plattformen for åpnet, mens “stasjonsmester” David Bartos kom kjørende på dresin og kuttet det røde båndet over sporet. Stranden Musikkforening / Jevnaker Ungdomskorps spilte, mens passasjerene i årets første damptog fra Vikersund til Krøderen gikk ut på stasjonsområdet for å se på det som skjedde. Rundt 200 personer var til stede denne dagen; så mange har det antakelig aldri før vært på Sysle stasjon.

alt alt

 

TV-Modum var også til stede, og du kan se deres reportasje fra åpningen her.

 

alt alt

 

Søndag 3. juli ble Sysle igjen en betjent stasjon, da damptoget fra Vikersund krysset med motorvogna fra Krøderen kl. 12.36.

Togekspeditør Odd Arne Lyngstad åpnet dørene og lot folk komme inn på venterommet og kontoret. Her er det meste som det var den gang for over 50 år siden, da stasjonen hadde ordinær betjening. Gamle apparater, en vedovn, en skrivemaskin, NSB rundskriv, skjemaer, blanketter osv. er intakt, til glede for alle som setter pris på gamle stasjonsmiljøer. 

Det har vært fast kryssing på Sysle mellom motorvogntoget og damptoget alle søndager i juli, og passasjerene har om ønskelig kunnet bytte fra det ene til det andre toget på stasjonen.

 

Tekst og bilder:  Øivin Moen

Sist oppdatert 05.08.2011