Krøderbanen i ny profileringsfilm

Kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad har, i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune, produsert en profileringsfilm for Midt-Buskerud.
Filmen inneholder flotte bilder fra Krøderbanen med opptak fra i sommer.

alt

Bakgrunn for denne satsingen var at det i etterkant av worldcup-arrangementet 
i 2009 ble avdekket et behov for å profilere regionen visuelt via TV-bilder, 
internett og sosiale media.

Det ble utarbeidet en prosjektbeskrivelse og vedtatt bevilget regionale 
utviklingsmidler og midler fra kommunene for å finansiere prosjektet. 
Sluttproduktet - regional profileringsfilm for Midt-Buskerud - har fått tittelen
"Ta tiden tilbake". Filmen hadde premierevisning i Modum kulturhus 
9. februar 2011, og den vil bli vist på TV i forbindelse med worldcup i skiflyvning 
12. og 13. februar 2011.

Men du kan se det ferdige produktet her og nå: 
Klikk her for å se filmen på YouTube

 

2581 Kroderbanen profileringsfilm 2

Sist oppdatert 10.02.2011