Norsk Jernbaneklubbs jernbanepolitiske utvalg ble stiftet av Representantskapet i mars 2012. Utvalget skal arbeide med spørsmål/saker om jernbane og jernbanepolitikk for nåtidige og fremtidige jernbaner.

Jernbanepolitisk utvalg kan uttale seg på egne vegne, men kan ikke forplikte NJK i sine uttalelser.

Er du interessert i å bidra, ta kontakt med klubben. Vi er særlig interessert i nye aktive medlemmer i Stavanger og Bergen da vi ikke har noen fra de områdene i dag. Men selvsagt er du velkommen, uansett hvor du bor!

Medlemmer i utvalget pr november 2019: 

Torodd Gjendal, leder
Tollef Bredal
Odd Fjeldstad
Eirik Lien
Cato Rehn
Jan Ivar Tangen
Espen Aalstad
Helge Jansen
Knut Aas
Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle

Du treffer oss på

Oversikt over utvalgets arbeid

Aktiviteter i 2018
Aktiviteter i 2017
Aktiviteter i 2016
Aktiviteter i 2015

 
Tidligere aktiviteter: