Statsråden ber styret vurdere behov for Bane Nor-endringer etter Follobane-fadesen

Styret må vurdere om det er behov for endringer og tilpasninger i Bane Nor etter måten Follobaneprosjektet har blitt styrt på, mener samferdselsministeren. 

bygg.no