Togreisende må nøye seg med leskur eller perrongen: 136 stasjoner uten venterom

Fire av ti stasjoner i værharde Norge mangler venterom, men selv der det er venterom risikerer du å måtte vente på perrongen. 

Dagsavisen