Et Framifrå busstilbud?

Jeg elsker å reise med tog! Jeg velger meg helst tog før fly, om jeg drar til Oslo, og kalenderen tillater det. 

Romsdals Budstikke