Vil legge ned planoverganger på Gjøvikbanen

Nå vil Bane NOR vurdere alle usikrede planoverganger på Gjøvikbanen. Én av disse er overgangen i Lunner sentrum. 

Hadeland