Riksantikvaren krev fleire svar om Bybanen over Bryggen

Seier dei opnar for Bybanen over Bryggen, men meiner reguleringsplanen ikkje er god nok for å ta vare på verdsarven.

NRK Vestland