Behov for satsing på fornyelse av jernbanen

I Bane NORs rapport «Infrastatus 2021» kommer det frem at 26 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. 

Bane NOR